Ski- og skredworkshop Skjervøy

08 - 11.03 2018


Ski og skredworkshopen på Skjervøy samler hvert år ca 40 deltagere (startet i 2002) til toppturer på Kågen, Arnøya, Rotsundområdet og Kåfjordalpene.

Ski- og skredworkshops er IKKE kurs. Man planlegger før og deler erfaringer etter dagsturene i plenum.

Turene foregår i mindre grupper (ca 5 – maks 10 pr gruppe). Deltagelse forutsetter erfaring innen skredvurdering (egenerfaring og eventuelt kurs) og at man kan kjøre på ski/brett i skredutsatt terreng. Avhengig av interessen hos deltagerne legger vi til rette for ulike spesialiseringer/tema fra dag til dag, for eksempel skiteknikk–storfjellskjøring, redning/avanserte søkemetoder osv. Enkelte tema kan innebære at man tar en kortere topptur for å få nok tid til fagfeltet. NB! Ingen av disse spesialiseringene er ”kurs”. Aktivitetene bygger på at man har erfaring fra før og kan bidra i diskusjonene som blir naturlig å ta i gruppa. Om man har nok erfaring til å være med, er opp til den enkelte å vurdere.

Fortløpende påmelding åpner 01. October 2017.

Påmeldingsavgift kr. 200.- må være betalt for at påmeldingen skal være gyldig. Refunderes ikke.
Øvrige kostnader kr 1500.- faktureres med betalingsfrist 1. februar 2016. Refunderes ikke etter denne dato.

Dette inkluderer overnatting på Skjervøy Ungdomskole eller Rotsund skole – dusj, biltransport under samlingen og middag fredag og lørdag. Tørrmat, liggeunderlag/sovepose og reise t/r Skjervøy må den enkelte ordne selv.

Foreløpig program:

Torsdag

kl 1800 Registrering

kl 19 00 info om Skredworkshoppen og introduksjon

kl 
2000 Diskusjon og turplanlegging

Fredag

kl 0700 Frokost (for de som bor på skolen)

kl 0800 Turplanlegging
/organisering

kl 0900 Ut å tur

kl 1700 Middag

kl 1830 Diskusjon og erfaringer fra dagen
 + turplanlegging

kl 2100 Faglig innslag

Lørdag

kl 0700 Frokost (for de som bor på skolen)

kl 0800 Turplanlegging
/organisering

kl 0900 Ut å tur

kl 1800 Middag

kl 1900 Diskusjon og erfaringer fra dagen
 + turplanlegging

Søndag


kl 0700 Frokost (for de som bor på skolen)

kl 0800 Turplanlegging
/organisering

kl 0900 Ut å tur

kl 1700 Avreise

Mer informasjon og kontaktperson:Bjørn Michaelsen (bjorn@altafolkehogskole.no)

Meld deg på workshop
Ski og skred, Øytun folkehøgskole / N-9518 Alta
Telefon: 78 44 91 40 / Faks: 78 44 91 70 / E-post:

Utviklet og designet av Bris

admin