Søknad

Opptaket starter 1. april. Opptaket stopper 1. oktober. Plasser kan bli ledig pga skader eller økonomiske utfordringer. Venteliste må påberegnes.

Søknaden må inneholde: Alta folkehøgskole, 9518 Alta. Tlf + 47 78 44 91 40, fax + 47 78 44 91 70. E-post: post@altafolkehogskole.no Send søknaden til: post@altafolkehogskole.no

  1. At du søker på halvårsstudiet Ski og skred
  2. Fullt navn, adresse, hjemkommune, fylke
  3. Fødselsdato, personnummer, telefonnummer, mobiltelefon, e-post adresse
  4. Navn, adresse og telefonnummer til nærmeste pårørende
  5. Hvorfor du søker og forventninger
  6. Friluftslivs CV, med vekt på din erfaring med vinterfriluftsliv i høyfjellet, skikjøring og skredvurderinger
  7. CV med vitnemål, attester og referansepersoner

Har du spørsmål?

Ta kontakt på e-post bjorn@altafolkehogskole.no eller fred@upguides.com

Ski og skred forbeholder seg retten til å avlyse tilbud med for få søkere. Det kan bli endringer i studieinnhold og datoer fram til november samlingen.
Ski og skred, Øytun folkehøgskole / N-9518 Alta
Telefon: 78 44 91 40 / Faks: 78 44 91 70 / E-post:

Utviklet og designet av Bris

admin