skiogskred.no legges om snarest

Det er og blir en samkjøringsjobb med Alta folkehogskole som kan ta litt tid.

Spørsmål om 1/2 års kurset Ski og Skred kan sendes til:
Bjørn: bjorn@altafolkehogskole.no
Fred: fred@upguides.com

Spørsmål om Ski og skred workshopene kan sendes til Bjørn.


Skrevet av Bjorn 2016 09 21

 

Ski og skred, Øytun folkehøgskole / N-9518 Alta
Telefon: 78 44 91 40 / Faks: 78 44 91 70 / E-post:

Utviklet og designet av Bris

admin