Opptaket/admission til halvårskurset Ski og Skred 2019 starter 1april.

Vi har allerede fått mange gode søkere. Søknad sendes e-post: post@altafolkehogskole.no med kopi til bjorn@altafolkehogskole.no eller som snailmail til                      
Alta folkehøgskole, 9518 Alta.
Tlf + 47 78 44 91 40.


Skrevet av Bjorn 2016 09 21

Har du spørsmål - Questions?
Contact Bjørn or Fred bjorn@altafolkehogskole.no -  fred@upguides.com

Ski og skred, Øytun folkehøgskole / N-9518 Alta
Telefon: 78 44 91 40 / Faks: 78 44 91 70 / E-post:

Utviklet og designet av Bris

admin