Økonomi og studiefinansiering

Studieavgift NOK 48 000 (for 2019) betales til Alta folkehøgskole etter avtale. Beløpet dekker Ski og skreds forpliktelser i Alpene, Canada og de obligatoriske samlingene i Norge. Studieavgiften refunderes ikke hvis du avbryter hele eller deler av studiet.

Studieavgiften dekker ikke din reise til og fra samlingene eller matutgifter i Alpene eller Canada. Endelig kostnad for den enkelte er avhengeig av valgt levestandard, reiseform og prosjekt/praksis. Du har stor mulighet til å holde kostnadene lave, hvis du ønsker det. Ski og skreds veiledere og tidligere studenter vil kunne bidra med nyttige tips.

Studiefinansiering i Norge: Ski og Skred er godkjent av Statens Lånekasse for Utdanning. Sverige: Svenske studenter har mulighet til å søke CSN.
Ski og skred, Øytun folkehøgskole / N-9518 Alta
Telefon: 78 44 91 40 / Faks: 78 44 91 70 / E-post:

Utviklet og designet av Bris

admin